آلیاژهای ساختمانی : این گروه از آلومینیوم در ساخت در و پنجره و سایر پروفیل های ساختمانی دارای کاربرد وسیع می باشد.

آلیاژ گروه ۲۰۰۰: این گروه از آلیاژها جزء آلیاژهای عملیات حرارتی پذیر می باشند و دارای خواص کششی نسبتاً بالا در دمای محیط به همراه استحکام خوب خزشی در دمای بالا و چقرمگی زیاد در دماهای پایین می باشد، به علاوه این آلیاژ قابل جوشکاری بوده و برای مخازن سوخت برای نگهداری گازهای مایع شده که به عنوان رانش موشک ها و سفینه های فضایی به کار می روند مورد استفاده قرار می گیرند.

آلیاژ گروه ۷۰۰۰: در بین آلیاژهای آلومینیوم ، آلیاژهای آلومینیوم سری ۷۰۰۰ از استحکام بالایی برخوردارند. در میان آلیاژهای این گروه آلیاژ۷۰۷۵ شناخته شده تر است. این گروه از آلیاژهای آلومینیوم کاربرد زیادی در صنعت هواپیما سازی ، کاربردهای نظامی ، هسته ای و صنایع دیگر دارند.