ژورنال من
ژورنال من

مطالب من

آشنایی با آلومینیوم

تاریخچه کشف آلومینیوم "فردریک وهلر" به‌طور کلی به آلومینیوم خالص اعتقاد داشت. اما این فلز دو سال پیشتر به‌وسیله "هانس کریستین ارستد" شیمیدان و فیزیک...

ادامه مطلب

انواع آلیاژ آلومینیوم

آلیاژهای ساختمانی : این گروه از آلومینیوم در ساخت در و پنجره و سایر پروفیل های ساختمانی دارای کاربرد وسیع می باشد. آلیاژ گروه 2000: این گروه از آلیاژها جزء آل...

ادامه مطلب