پاژ
پاژ

برج تجاری - اداری پاژ

مرکزبین المللی مالی اقتصادی مشهد

محاسبه، طراحی و اجرای دیواره شیشه‌ای Cutain Wall در ساختمان‌ای مرتفع با بزرگترین ابعاد شیشه، سقف شیشیه‌ای وید با فرم هندسی خاص و اتصالات کششی.

 

  • دسته بندی : اداری-تجاری
  • کارفرما : شرکت بناگستران هشتم توس
  • آدرس : مشهد - بلوار جانباز
  • سال ساخت : سال 1391
  • محصولات استفاده شده:

    Face Cap

    Sky Light